Бібліотека
Читання - це найважливіший інстумент                           навчання та джерело багатого                    духовного життя.

В.СухомлинськийТворче кредо:


Виховуючи – навчай і розвивай,
Навчаючи та розвиваючи – виховуй;
Навчаючи, розвиваючи, виховуючи – самовдосконалюйся.

Василь СухомлинськийНауково-методична проблема:

Формування інформаційної компетентності читачів шляхом  впровадження інноваційних технологій

Завдання:


  1.  створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності та зацікавленості учнів у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації.
  2.  Розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно-культурного центру закладу загальної середньої освіти.


Матеріально-технічна база

Бібліотека розташована у двох пристосованих приміщеннях: абонементний відділ сумісно з читальною залою (площею – 52,44 м2), книгосховище (площа 18,50 м2). Читальна зала обладнана робочими місцями для 12 учнів. У бібліотеці знаходяться два комп’ютери, підключено Інтернет. 


Бібліотечний фонд – 22768 примірників

Художньої та методичної літератури - 7890 примірників;
Підручників – 13984 примірників;
Посібників - 894 примірників.
Комп’ютеризована шкільна бібліотека є центром виховання інформаційної культури підростаючого покоління. У результаті підключення нашої бібліотеки у 2010 році до всесвітньої мережі Інтернет у дітей відкрився доступ до необмеженої кількості інформаційних джерел, як традиційних (книг, газет, журналів), так і нетрадиційних (відео- та аудіо-матеріалів, комп’ютерних програм, баз даних). Діти прагнуть розвивати свої творчі здібності, хочуть прийти у бібліотеку і отримати все те, що їх цікавить. Це, звичайно, можливо здійснити тільки за умов впровадження мультимедійних технологій, розвитку мережної взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет. 
Тому так важливо вже змалку виховувати у дитини прагнення до набуття знань, прищеплювати навички самостійного пошуку інформації, прищеплювати любов до читання книг.
Носіями інформації у шкільній бібліотеці є книжковий фонд художньої, науково-пізнавальної і довідкової літератури.
Доступ до книжкового фонду відкритий, що дає учням можливість почувати себе вільно, краще вивчати розміщення книжок, орієнтуватися у їх виборі. 
Шкільна бібліотека – це особливе педагогічне середовище, яке об’єднує вчителів, школярів, батьків та впливає на виховний та освітній процес. При цьому шкільна бібліотека – особливе місце в сучасній системі освіти. Вона не вчить дитину читати, вона виховує і формує потяг до книги. У бібліотеці повинна панувати атмосфера доброзичливості, щоб читачеві було тут комфортно, затишно.1 коментар: